POLITICA DE RECRUTARE SI SELECTIE A PERSONALULUI LILI GRI COMP SRL

Pasionati de calitate

 • SCOP

Lili Gri COMP S.R.L. (denumita in continuare „Lili Gri”)este un „operator de date cu caracter personal„. Aceasta inseamna ca suntem responsabili pentru procesul de prelucrare a datele dumneavoastra personale. In acest sens, parcurgerea acestei proceduri este obligatorie inainte de transmiterea oricarui tip de informatii personale, in vederea recrutarii si selectiei de personal.

Aceasta procedura are rolul de a va aduce la cunostinta maniera si scopul in care datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate de catre Lili Gri – in scopul exercitiului de recrutare – si cat timp vor fi stocate. 

 • APLICABILITATE

Prezenta procedura se aplica tuturor candidatilor pentru posturile vacante, care:

 1. raspund la anunturile de recrutare afisate pe site-urile de recrutare, precum: www.bestjobs.eu; www.ejobs.ro, etc.;
 2. transmit curriculum-vite, direct pe pagina www.liligri.ro,;
 3. transmit, in mod nesolicitat/la recomandari curriculum-vite, direct catre un membru al personalului Lili Gri.

 

 1. CE TIP DE DATE PRELUCRAM     

In legatura cu procesul de recrutare, Lili Gri va colecta, stoca si utiliza urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. datele personale furnizate in curriculum vitae sau in scrisoarea de intentie (precum: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, fotografie, data nasterii, sex, experienta, calificarile persoanei vizate, etc.);
 2. datele personale furnizate la completarea formularului de aplicare pentru una dintre pozitiile vacante (precum nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mai);
 3. orice date personale furnizate in timpul interviului;
 4. orice date personale furnizate pe durata procesului de recrutare, inclusiv rezultatele testelor sustinute;

De asemenea, putem sa colectam, sa stocam si sa folosim urmatoarele date cu caracter personal sensibile, precum:

 • date legate de origine sau origine, etnie, credinte religioase, orientare sexuala si opiniile politice. Vom folosi informatii despre rasa dvs. sau despre originea nationala sau etnica, credintele religioase, filosofice sau morale, despre viata sexuala sau despre orientarea sexuala, in scopul monitorizarii egalitatii de sanse si evitarea discriminarii
 • Informatii despre starea dumneavoastra de sanatate, inclusiv orice istoricul bolilor. Vom folosi informatii despre starea dumneavoastra de sanatate pentru a analiza daca trebuie sa efectuam ajustari adecvate in timpul procesului de recrutare.

In situatia prelucrarii datelor personale sensibile, va aducem la cunostinta ca avem un un set de politici si proceduri adecvate si garantii pe care suntem obligati sa le respectam prin lege atunci cand procesam astfel de date.


 • CUM COLECTAM DATELE PERSONALE

In procesul de recrutare, Lili Gri va colecta datele tale personale din urmatoarele surse:

 • Transmise direct de catre candidat;
 • Transmise de catre agentia de recrutare;
 • Transmise de catre persoanele indicate ca referinte in curriculum vitae;
 • Din surse publice.


 • SCOPUL COLECTARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Vom folosi datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le colectam in legatura cu:

 • Evaluarea abilitatilor si calificarilor dumneavoastra;
 • Verificarea referintelor si a calificarilor mentionate de catre dumneavoastra;
 • Comunicarile cu dumneavoastra in vederea procesului de recrutare;
 • Pastrarea evidentei interne legate de procesele de recrutare si angajare;
 • Verificarea conformitatii cu cerintele legale;

Este in interesul noastru legitim sa decidem daca candidatura dumneavoastra va fi luata in considerare si daca va selectam pentru pozitia pentru care ati aplicat sau orice alta pozitie vacanta in cadrul Lili Gri. 

Dupa ce am primit curriculum vitae si scrisoarea de intentie sau formularul de selectie vom procesa informatiile pentru a decide daca indepliniti cerintele de baza pentru a fi selectat pentru pozitia pentru care ati aplicat sau alta pozitie vacanta in cadrul Lili Gri. In situatia in care, in urma analizei noastre concluzionam ca din informatiile colectate, indepliniti criteriile necesare si stabilite pentru pozitia/functia pentru care ati aplicat sau o alta pozitie vacanta, va vom invita la un interviu cu persoanele autorizate in acest sens. In situatia in care va contactam pentru programarea unui interviu, vom folosi datele dumneavoastra personale pentru a decide daca va vom selecta pentru ocuparea pozitiei pentru care ati aplicat sau o alta pozitie vacanta.


 • FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL INCOMPLETE

In ipoteza in care datele cu caracter personal solicitate (precum: istoricul locurilor de munca sau calificarile necesare) nu sunt furnizate/sunt furnizate in mod incomplet, daca acestea sunt esentiale pentru procesul recrutarii, nu vom putea procesa, cu succes aplicatia dumneavoastra.


 • AUTOMATIZAREA PROCESULUI DECIZIONAL

Nu veti fi supusi deciziilor care vor avea un impact semnificativ asupra dvs. numai pe baza procesului decizional automat.


 • FURNIZAREA DATELOR PERSONALE CATRE TERTE PARTI

De ce vom transfera datele dumneavoastra personale catre alti destinatari?

Vom transfera datele dumneavoastra personale catre terte parti, numai in scopul procesului de recrutare, denumite in continuare „Terte Parti”.

Toate Tertele Parti catre care vom transfera datele dumneavoastra personale sunt obligate sa ia masuri de securitate adecvate pentru a va proteja datele in conformitate cu politicile noastre de confidentialitate.

Nu permitem Tertelor Parti sa utilizeze datele dvs. personale in scopuri proprii. Noi le permitem doar sa va proceseze datele personale in scopuri specificate si in conformitate cu instructiunile noastre.

Protectia datelor cu caracter personal

Am introdus masuri de securitate adecvate pentru a preveni pierderea accidentala a datelor dvs. personale, utilizarea sau accesarea neautorizata, modificarea sau dezvaluirea datelor dvs. personale. In plus, limitam accesul la datele dumneavoastra personale doar pentru acei angajati, agenti, colaboratori si alte parti terte a caror activitate profesionala depinde de procesarea datelor cu caracter personal (interes de business). Ei vor procesa numai datele dumneavoastra personale conform instructiunilor noastre si sunt supuse unei obligatii de confidentialitate. Detalii privind aceste masuri pot fi obtinute de la responsabilul cu protectia datelor, Gabriela Ilievici, care poate fi contactat la nr. de tel. 0728 852 951 sau la adresa de e-mail: dpo@liligri.ro.

Perioada de retentie

Vom stoca datele dumneavoastra personale pentru o perioada de 3 (trei) ani dupa ce v-am comunicat decizia noastra cu privire la selectarea candidaturii. Vom stoca datele dumneavoastra personale pe aceasta perioada, astfel incat sa putem demonstra, in cazul unei cereri legale, ca nu am discreditat candidatii pe motive ilegale sau discriminatorii si ca am efectuat exercitiul de recrutare in mod corect si transparent. Dupa aceasta perioada, vom distruge in siguranta datele dumneavoastra personale, in conformitate cu politica noastra de pastrare a datelor si legile si reglementarile aplicabile.

 • DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

In anumite circumstante, reglementate de lege, veti putea avea dreptul la:

„Dreptul de acces la date”

ai dreptul sa soliciti o confirmare a prelucrarii Datelor tale, si in caz afirmativ, acces la datele respective si la anumite informatii legate de acestea

„Dreptul la rectificare”

ai dreptul sa soliciti rectificarea Datelelor tale inexacte sau le poti completa oricand

„Dreptul la stergerea datelor (sau dreptul de a fi uitat)”

ai dreptul sa obtii stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege

„Dreptul la restrictionarea prelucrarii”

ai dreptul sa soliciti restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege

„Dreptul la portabilitatea datelor”

ai dreptul sa soliciti primirea, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator

„Dreptul de a depune plangere”

ai dreptul sa depui  o plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

„Dreptul de retragere a consimtamantului”

ai dreptul sa iti retragi consimtamantul in orice moment. Te informam ca retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

  

Iti poti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru, la nr. de tel. 0728 852 951 sau prin e-mail, la dpo@liligri.ro.


 • RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR 

Am desemnat un responsabil cu protectia datelor care sa supravegheze respectarea prezentei Proceduri. Daca aveti intrebari legate de aceasta informatiile prezentate mai sus sau de modul in care va prelucram datele dumneavoastra personale, va rugam sa contactati responsabilul cu protectia datelor- Gabriela Ilievici – la nr. de tel 0728 852 951 sau la adresa de e-mail dpo@liligri.ro. Aveti dreptul sa faceti o reclamatie in orice moment catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.